Veelgestelde vragen en antwoorden


De resultaten van het onderzoek benutten de Achterhoekse gemeenten, de corporaties en Provincie Gelderland voor besluiten over wonen in de toekomst. Uw mening is een belangrijke bron om toekomstplannen op af te stemmen. Een gezonde en toekomstbestendige woningmarkt in de Achterhoek is het uiteindelijke doel.

Iedereen die in één van de zeven Achterhoekse gemeenten woont en 18 jaar of ouder is, wordt van harte uitgenodigd om de vragen online te beantwoorden. Dus ook jongeren die nog geen woning hebben en bijv. zowel mensen met een huurwoning als met een koopwoning. Hoe meer Achterhoekers de vragen beantwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten.

Ja. Het onderzoek kan alleen met een computer, tablet of smartphone ingevuld worden. Vraag als u geen computer heeft of werken met de computer lastig vindt aan een familielid, buurman of buurvrouw, vriend of kennis of zij u kunnen helpen. In de meeste bibliotheken en bij de wooncorporaties kunt u ook gebruik maken van een computer.

Het onderzoek onder inwoners start medio juni 2017 en staat open tot maandag 24 juli 2017. Onder de inwoners die vóór dinsdag 11 juli 2017 meedoen, wordt een groot aantal cadeaubonnen verloot van € 20,- (Bol.com, VVV-bonnen of iTunes-tegoeden). Aan het eind van de enquête kunt u aangeven of u kans wilt maken op één van de cadeaubonnen.

Onder de inzenders die vóór dinsdag 11 juli 2017 meedoen, wordt een groot aantal cadeaubonnen verloot. Door een computer worden de winnaars per gemeente willekeurig geselecteerd. Aan het eind van de enquête kunt u aangeven of u kans wilt maken op één van de cadeaubonnen. U kunt dan kiezen uit een cadeaubon van Bol.com, een VVV-bon of iTunes-tegoed.

Om er zeker van te zijn dat dit belangrijke woon-onderzoek voldoende onder de aandacht komt van alle Achterhoekers en er voldoende mensen meedoen, is per gemeente via een steekproef een deel van de inwoners aangeschreven. Daarom hebben sommigen een uitnodigingsbrief ontvangen en anderen niet. Maar iedereen is van harte uitgenodigd om de vragen te beantwoorden en om kans te maken op een cadeaubon van € 20,-.

Ja. Iedereen die in één van de zeven Achterhoekse gemeenten woont en 18 jaar of ouder is, mag de vragen te beantwoorden. Dus ook jongeren die nog geen woning hebben en mensen met een huurwoning. Hoe meer Achterhoekers de vragen beantwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten.

Als iemand geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen en wel graag meedoet, dan kan dat via de website www.awlo.nl.

Graag! Hoe meer Achterhoekers de vragen beantwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten. Als iemand geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen en wel graag meedoet, dan kan dat via de website www.awlo.nl.

Om er zeker van te zijn dat dit belangrijke woon-onderzoek voldoende onder de aandacht komt van alle Achterhoekers en er voldoende mensen meedoen, is per gemeente via een steekproef een deel van de inwoners aangeschreven. In de steekproef zijn willekeurig inwoners geselecteerd, daarom kan het gebeuren dat er bij toeval meerdere uitnodigingsbrieven op één adres worden bezorgd. We nodigen iedereen van harte uit om mee te doen!

Nee. Als u niet wilt meedoen, dan hoeft u niets te doen. U komt dat natuurlijk ook niet in aanmerking voor een van cadeaubonnen van € 20,- die worden verloot onder de deelnemers die de vragen beantwoorden vóór dinsdag 11 juli 2017.

Nee. Als u niet wilt meedoen, dan hoeft u niets te doen.

De zeven Achterhoekse gemeenten zijn opdrachtgever. Dit zijn de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. De gemeenten werken nauw samen met Provincie Gelderland en de wooncorporaties De Woonplaats, ProWonen, Sité Woondiensten en Wonion.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerking van twee onderzoek- & adviesbureaus:

Moventem BV, Pollaan 48 A-1, 7202 BX Zutphen (KvK: 65715152);

Companen BV, Boulevard Heuvelink 104, 6828 KT Arnhem (KvK: 09035291).

Ja, want het onderzoek wordt in opdracht van de Achterhoekse gemeenten uitgevoerd door de onafhankelijke onderzoekbureaus Moventem BV en Companen BV. Uw privacy is daarom te allen tijde gegarandeerd. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en uitsluitend voor het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek gebruikt. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Uw antwoorden worden niet doorgevoerd in de administraties van de gemeenten, want het onderzoek staat hier geheel los van.


De bureaus zijn aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA), Center for Information Based Decision Making & Marketing Research, en werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Deze code is opgesteld door de MOA, de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Bij hantering van deze code wordt door de onderzoeksbranche voldaan aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek officieel van een goedkeurende verklaring voorzien op 21 juni 2010. De goedkeuringsverklaring is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

Ja, u kunt gratis meedoen aan het onderzoek.

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 minuten.

Iedere Achterhoeker van 18 jaar of ouder, kan de vragen één keer beantwoorden.

U kunt in de enquête aangeven of u de uitkomsten van het onderzoek wilt ontvangen. Als u dat wenst, dan hebben wij uw e-mailadres nodig. Moventem mailt u dan eind augustus 2017 (éénmalig) een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten en over het vervolg.

De resultaten van het onderzoek benutten de Achterhoekse gemeenten, de corporaties en Provincie Gelderland voor besluiten over wonen in de toekomst. Uw mening is een belangrijke bron om toekomstplannen op af te stemmen Een gezonde en toekomstbestendige woningmarkt in de Achterhoek is het uiteindelijke doel.

Het onderzoek onder inwoners start medio juni 2017 en staat open tot maandag 24 juli 2017. U kunt in de enquête aangeven of u een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek wilt ontvangen. Als u dat wenst, dan kunt u hiervoor uw e-mailadres achterlaten. Moventem mailt u dan eind augustus 2017 (éénmalig) een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten en over het vervolg.

In 2012 is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Het is nu vijf jaar later en het onderzoek wordt benut om weer een actueel beeld te krijgen. Uw mening is een belangrijke bron om toekomstplannen op af te stemmen. Een gezonde en toekomstbestendige woningmarkt in de Achterhoek is het uiteindelijke doel.

Uiteraard. Neem gerust contact op met Moventem per e-mail via: info@awlo.nl of telefonisch via 0575 760 227.