Veel gestelde vragen en antwoorden


1. Waarom dit Achterhoeks Woonwensen en LeefbaarheidsOnderzoek (AWLO)?

De resultaten van het onderzoek benutten de 8RHK ambassadeurs, Achterhoekse gemeenten, de corporaties en Provincie Gelderland voor besluiten over wonen in de toekomst. Uw mening is een belangrijke bron om toekomstplannen op af te stemmen. Een gezonde en toekomstbestendige woningmarkt in de Achterhoek is het uiteindelijke doel.

 

2. Wie kunnen meedoen aan het onderzoek?

Iedereen die in één van de zeven Achterhoekse gemeenten woont en 18 jaar of ouder is, wordt van harte uitgenodigd om de vragen online te beantwoorden. Dus ook jongeren die nog geen woning hebben en bijv. zowel mensen met een huurwoning als met een koopwoning. Hoe meer Achterhoekers de vragen beantwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten. Daarnaast zijn ook mensen die van buiten de Achterhoek naar de Achterhoek willen verhuizen welkom om de vragen in te vullen.

 

3. Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek onder inwoners start 1 maart 2021 en staat open tot maandag 5 april 2021. Onder de deelnemers wordt een groot aantal VVV-bonnen verloot van € 20,-.

 

4. Hoe maak ik kans op een VVV-bon t.w.v. € 20,-?

Onder de inzenders wordt een groot aantal cadeaubonnen verloot. Deze worden bij voorkeur lokaal besteed. Door een computer worden de winnaars per gemeente willekeurig geselecteerd. Aan het eind van de enquête kunt u aangeven of u kans wilt maken op één van de cadeaubonnen.

 

5. Waarom hebben sommigen een uitnodigingsbrief ontvangen en anderen niet?

Om er zeker van te zijn dat dit belangrijke woon-onderzoek voldoende onder de aandacht komt van alle Achterhoekers en er voldoende mensen meedoen, is per gemeente via een steekproef een deel van de inwoners aangeschreven. Daarom hebben sommigen een uitnodigingsbrief ontvangen en anderen niet. Maar iedereen is van harte uitgenodigd om de vragen te beantwoorden en om kans te maken op een cadeaubon van € 20,-.

 

6. De uitnodigingbrief is aan mij gericht, mag iemand anders ook meedoen (bijv. mijn partner/ zoon/ dochter/ ouder)?

Ja. Iedereen die 18 jaar of ouder is, mag de vragen te beantwoorden. Dus ook jongeren die nog geen woning hebben en mensen met een huurwoning. Hoe meer Achterhoekers de vragen beantwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten.
Als iemand geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen en wel graag meedoet, dan kan dat via de website www.awlo.nl.

 

7. Ik heb geen uitnodigingsbrief gekregen, mag ik wel meedoen?

Graag! Hoe meer Achterhoekers de vragen beantwoorden, hoe betrouwbaarder de resultaten. Als iemand geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen en wel graag meedoet, dan kan dat via de website www.awlo.nl.

 

8. Er zijn meerdere uitnodigingsbrieven op mijn adres ontvangen, hoe kan dit?

Om er zeker van te zijn dat dit belangrijke woon-onderzoek voldoende onder de aandacht komt van alle Achterhoekers en er voldoende mensen meedoen, is per gemeente via een steekproef een deel van de inwoners aangeschreven. In de steekproef zijn willekeurig inwoners geselecteerd, daarom kan het gebeuren dat er bij toeval meerdere uitnodigingsbrieven op één adres worden bezorgd. We nodigen iedereen van harte uit om mee te doen!

 

9. Ben ik verplicht om mee te doen met het onderzoek?

Nee. Als u niet wilt meedoen, dan hoeft u niets te doen. U komt dat natuurlijk ook niet in aanmerking voor een van cadeaubonnen van € 20,- die worden verloot onder de deelnemers die de vragen beantwoorden.

 

10. Moet ik mij afmelden als ik echt niet wil meedoen?

Nee. Als u niet wilt meedoen, dan hoeft u niets te doen.

 

11. Wie is opdrachtgever van het onderzoek?

Het onderzoek wordt in opdracht van 8RHK ambassadeurs uitgevoerd en loopt in de zeven Achterhoekse gemeenten. Dit zijn de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.


De gemeenten werken nauw samen met Provincie Gelderland en de wooncorporaties De Woonplaats, ProWonen, Sité Woondiensten en Wonion.

 

12. Wie voert het onderzoek uit?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerking van twee onderzoek- & adviesbureaus:

Moventem BV, Pollaan 48 A-1, 7202 BX Zutphen (KvK: 65715152);

Companen BV, Gebouw De Enk, Tivolilaan 205, 6824 BV (KvK: 09035291).

 

13. Is mijn privacy gewaarborgd?

Ja, want het onderzoek wordt in opdracht van de Achterhoekse gemeenten uitgevoerd door de onafhankelijke onderzoekbureaus Moventem BV en Companen BV. Uw privacy is daarom te allen tijde gegarandeerd. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en uitsluitend voor het Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek gebruikt. Gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Uw antwoorden worden niet doorgevoerd in de administraties van de gemeenten, want het onderzoek staat hier geheel los van.

De bureaus zijn aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA), Center for Information Based Decision Making & Marketing Research, en werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek. Deze code is opgesteld door de MOA, de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO). Bij hantering van deze code wordt door de onderzoeksbranche voldaan aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek officieel van een goedkeurende verklaring voorzien op 21 juni 2010. De goedkeuringsverklaring is gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 9866.

 

14. Is deelname aan het onderzoek gratis?

Ja, u kunt gratis meedoen aan het onderzoek.

 

15. Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijst?

Het beantwoorden van de vragen duurt, afhankelijk van uw antwoorden, ongeveer 10 minuten.

 

16. Hoe vaak mag ik een vragenlijst invullen?

Iedereen kan de vragen één keer beantwoorden.

 

17. Krijg ik de resultaten te zien?

U kunt in de enquête aangeven of u de uitkomsten van het o

nderzoek wilt ontvangen. Als u dat wenst, dan hebben wij uw e-mailadres nodig. Moventem mailt u dan later dit jaar (éénmalig) een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten en over het vervolg.

 

18. Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van het onderzoek benutten de 8RHK ambassadeurs, de Achterhoekse gemeenten, de corporaties en Provincie Gelderland voor besluiten over wonen in de toekomst. Uw mening is een belangrijke bron om toekomstplannen op af te stemmen Een gezonde en toekomstbestendige woningmarkt in de Achterhoek is het uiteindelijke doel.

 

19. Wanneer zijn de resultaten bekend?

Het onderzoek onder inwoners start 1 maart 2021 en staat open tot 5 april 2021. U kunt in de enquête aangeven of u een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek wilt ontvangen. Als u dat wenst, dan kunt u hiervoor uw e-mailadres achterlaten. Moventem mailt u dan later dit jaar (éénmalig) een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten en over het vervolg.

 

20. Nog niet zo lang geleden was er ook een Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek, is dit nodig?

In 2017 is een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd. Het is nu bijna vijf jaar later en het onderzoek wordt benut om weer een actueel beeld te krijgen. Uw mening is een belangrijke bron om toekomstplannen op af te stemmen. Een gezonde en toekomstbestendige woningmarkt in de Achterhoek is het uiteindelijke doel.

 

21. Waar kan ik de resultaten uit 2017 vinden?

De resultaten van het vorige Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek zijn in te zien via deze link.

 

22. Waarom start de Achterhoek een campagne om mensen van buiten naar de Achterhoek te halen?

Later dit jaar start 8RHK ambassadeurs een campagne om mensen richting de Achterhoek te trekken. Anders dan de berichtgeving in de media doet vermoeden richt de campagne zich niet alleen op het westen (dit werd gesuggereerd door andere berichtgeving over de trek van west naar oost die op dit moment gaande is), maar op alle regio’s in Nederland.

Op dit moment vergrijst de Achterhoek. Als we niets doen, heeft dat gevolgen voor onder meer de arbeidscapaciteit, waardoor bedrijven en voorzieningen zullen vertrekken of verdwijnen. We hebben daarom jonge, werkende aanwas nodig om onze bedrijven en voorzieningen als scholen, winkels, ziekenhuizen, sport en cultuur in stand te houden. Het gaat daarbij naar schatting om 27.000 onvervulde arbeidsplaatsen in de nabije toekomst. Daarvoor zijn goedgeschoolde mensen nodig, zowel van binnen als buiten de Achterhoek.

In de board van onze organisatie zijn bestuurders van organisaties zoals het onderwijs, ondernemers en overheid vertegenwoordigd. Een brede vertegenwoordiging uit de Achterhoek die gezamenlijk het besluit voor de campagne heeft genomen.

 

23. Waar richt de campagne zich op?

De campagne richt zich specifiek op mensen tussen de 25 en 45 die zich blijvend willen vestigen in de Achterhoek. Om hier te wonen, te werken én onze gebruiken te omarmen. Kortom: we willen nieuwe inwoners en werknemers op weg helpen en zorgdragen dat mensen ook echt blijvend onderdeel worden van onze mooie Achterhoek, met alle gebruiken die daarbij horen. Nieuwe Achterhoekers dus!

Tegelijkertijd ervaren we ook dat op gebied van de woningmarkt en jongeren in de Achterhoek nog het nodige te doen valt. Woningbouw en geschikte, betaalbare woningen voor starters op de markt hebben ook onze aandacht en prioriteit. Daarnaast werken we hard aan het behoud van jongeren in en voor de Achterhoek. Dat doen we in samenwerking met het bedrijfsleven, MBO en hoger onderwijs binnen en buiten de Achterhoek. Smarthub is daar één van de voorbeelden van.

24. Heeft u vragen of kunt u niet digitaal meedoen? Neem gerust contact op met Moventem per e-mail via: info@awlo.nl of telefonisch via 0575 760 227.