Disclaimer


In opdracht van de Achterhoekse gemeenten voert het consortium Moventem BV - Companen BV het Achterhoeks Woonwensen en LeefbaarheidsOnderzoek (AWLO) uit. Ondanks onze uiterste zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie op deze website fout en/of onvolledig is. De Achterhoekse gemeenten en het consortium zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Mocht u onvolkomenheden tegenkomen, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt (info@awlo.nl). Het consortium is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie (MOA), Center for Information Based Decision Making & Marketing Research, en werkt conform de Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek (Wet bescherming persoonsgegevens). Tevens is het consortium aangesloten bij the world association for market, social and opinion research (ESOMAR).